05/08/56 (จันทร์ที่ 5 ส.ค. - อาทิตย์ที่ 11 ส.ค.2556) รายละเอียด