สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

1213 ถ.กองวัคซีน ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

โทร.044-311476 โทรสาร.044-315931

เว็บไซต์ https://biologic.dld.go.th | เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ภายใน สทช.ภายใน สทช. | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 https://biologic.dld.go.th/webnew/images/stories/org/map1.JPG

map1