29/07/56 (สัปดาห์ที่ 1/5 วันที่ 29 ก.ค.- 4 ส.ค.56) รายละเอียด