หนังสือตกลงเช่าเลขที่ 2/2567 (สทช.) เช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯ จำนวน 10 เครื่อง | รายละเอียด