26/10/66 ที่ eb-6/2567 (สทช.) เรื่อง ประกวดราคาซื้อ GMS สำเร็จรูป จำนวน 8,000 กิโลกรัม | รายละเอียด