06/10/66 ที่ eb-2/2567 (สทช.) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) จำนวน 9 รายการ | รายละเอียด