10/11/66 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมเครื่องบรรจุวัคซีนและปิดจุกยางฯ จำนวน 1 เครื่อง | รายละเอียด