16/10/66 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อขวดพลาสติกฝาเกลียวแคบสีขาวใส พร้อมฝาเกลียว ขนาด1,000 มล. | รายละเอียด