10/10/66 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 6 รายการ | รายละเอียด