21/09/66 ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อสุกรทดลอง อายุ 6-8 สัปดาห์ ไม่ฉีดวัคซีนและไม่ติดเชื้อ จำนวน 460 ตัว | รายละเอียด