16/02/66 ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อคลอรีนผง หรือแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ จำนวน 8,000 กิโลกรัม | รายละเอียด