02/11/65 ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อไนโตรเจนเหลว (Liquid nitrogen) จำนวน 240,000 ลิตร | รายละเอียด