26/07/66 ที่ eb-47/2566 (สทช.) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกรองสำหรับแอนติเจนปราศจากเชื้อ จำนวน 50 ชุด | รายละเอียด