11/09/66 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ | รายละเอียด