09/11/65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ GMS สำเร็จรูป จำนวน 8,000 กิโลกรัม | รายละเอียด