05/01/66 ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 4 รายการ | รายละเอียด