01/11/65 ที่ eb-6/2566 (สทช.) เรื่อง ประกวดราคาซื้อสุกรทดลอง อายุ 6-8 สัปดาห์ ไม่ฉีดวัคซีนและไม่ติดเชื้อ จำนวน 220 ตัว | รายละเอียด