13/03/66 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาพ่นกำจัดเชื้อ จำนวน 2 รายการ | รายละเอียด