16/02/66 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 5 รายการ | รายละเอียด