09/02/66 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ระบบหัวกลับ พร้อมชุดบันทึกภาพถ่ายแบบดิจิทัลฯ จำนวน 1 ตัว | รายละเอียด