26/09/66 ประกาศสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (วันที่ประกาศ 26 กันยายน 2566)

| รายละเอียด |

 

รายละเอียด พนักงานราชการทั่วไป 

รายละเอียด พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายประกาศวันที่ 26 ก.ย. 66 | ประกาศวันที่ 2 ต.ค. 66 (เพิ่มเติม)

260966 pr1

รายละเอียดเพิ่มเติ่ม 1