26/01/66 ประกาศสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (วันที่ประกาศ 26 มกราคม 2566) | รายละเอียด