16/01/66 ประกาศสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (วันที่ประกาศ 16 มกราคม 2566) | รายละเอียด | รายละเอียดการเลือกสรร