เลื่อนสอบ05/01/65 ประกาศสำนักฯ เรื่อง เลื่อนกำหนด เวลา และสถานที่ การประเมินสมรรถนะ (สอบ) พนักงานเงินทุนฯ

เลื่อนสอบจากเดิม วันที่ 12-14 มกราคม 2565 ไปสอบวันที่ 26-28 มกราคม 2565

รายละเอียด