151062 231/10/62 ประกาศสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานเงินทุน

รายละเอียด

 

1. สอบความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะตำแหน่ง วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สทช.

2. สอบภาคปฏิบัติ (ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562