151062 115/10/62 ประกาศสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เรื่อง รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

ตำแหน่ง พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ 4 อัตรา

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 1 อัตรา

ตำแหน่ง ช่างไฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 อัตรา

รายละเอียด (15 ต.ค. 62)