03เมษา67 ร่วมอบรมพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่3-5 เมษายน 2567 สทช. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ กรมปศุสัตว์"

03เมษา67 ร่วมอบรมพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
ครอบครัวปศุสัตว์
❤️ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ❤️
# ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
https://www.facebook.com/biologic.bvb/