120866 112/08/66 ภาพกิจกรรมเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

120866 1