23/09/64 การยอมรับและความเป็นไปได้ในการใช้ AUTOGENOUS VACCINE ในประเทศไทย | รายละเอียด