12/08/56 (จันทร์ที่ 12 ส.ค.- อาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2556) รายละเอียด