ปี_2566(2)_ประสิทธิภาพของวัคซีนรวมกาฬโรคเป็นเชื้อเป็นชนิดดูดแห้งและวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่เชื้อตายชนิดน้ำมัน | รายละเอียด