08/12/65 ที่ eb-16/2566 (สทช.) เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ  | รายละเอียด