08/11/65 ที่ eb-8/2566 (สทช.) เรื่อง ประกวดราคาซื้อไนโตรเจนเหลว (Liquid nitrogen) จำนวน 240,000 ลิตร | รายละเอียด