19/03/64 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทดสอบคุณภาพวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ตำรับใหม่

190364 0019/03/64 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทดสอบคุณภาพวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ตำรับใหม่

วันที่ 19 มีนาคม 2564
นายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ และ บริษัท Nippon farm (Thailand) จำกัด ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทดสอบคุณภาพวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ตำรับใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือกันดำเนินการทดสอบคุณภาพวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ตำรับใหม่ เพื่อนำผลงานที่ได้จากการทดสอบคุณภาพวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ตำรับใหม่ ไปสู่การปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!