ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

มาตรฐานการผลิตวัคซีน

logo idp

icon hr64

anti coruption64 size145

บุคลากร Login

personnal bvb63

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

707363
TodayToday1427
YesterdayYesterday1363
This WeekThis Week1427
This MonthThis Month60673
All DaysAll Days707363
Home ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา (จ้างเหมา)

ปีงบประมาณ 2556

Up

สอบราคา (จ้างเหมา)

สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ประกาศ 5 ตุลาคม 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง วันที่ 10-22 ตุลาคม 2555

ดูสถานที่ 19 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00-11.00 น.

เปิดซอง วันที่ 24 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00 น.

ที่ จม.10/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องอัลตร้าเซนตริฟิวส์ จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ประกาศ 26 เม.ย. 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 26 เม.ย. - 8 พ.ค. 2556

ดูสถานที่ 7 พ.ค. 2556

เปิดซอง 9 พ.ค. 2556 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

วันที่ีประกาศ 24 กรกฎาคม 2556

ดูสถานที่ 2 สิงหาคม 2556

เปิดซอง 6 สิงหาคม 2556

ที่ จม.12/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์ฉลากสติ๊กเกอร์ จำนวน 4 รายการ

วันที่ประกาศ 5 ส.ค.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 5-20 ส.ค.2556

เปิดซอง 21 ส.ค.2556

ที่ จม.13/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมระบบผลิตน้ำแยกประจุ (DW) ในปริมาณไม่น้อยกว่า 1.66 ลบ.ม./ชม.ฯ 

ดูสถานที่ 14 ส.ค.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 5-15 ส.ค.2556

เปิดซอง 16 ส.ค.2556

ที่ จม.14/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาเช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 เครื่อง

วันที่ประกาศ 9 กันยายน 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 9-19 กันยายน 2556

เปิดซอง 20 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ที่ จม.15/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคาร จำนวน 3 งาน

วันที่ประกาศ 19 กันยายน 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 19-30 กันยายน 2556

เปิดซอง 1 ตุลาคม 2556

ที่ จม.16/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำงานรักษาความสะอาดอาคาร จำนวน 3 งาน

วันที่ประกาศ 19 กันยายน 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 19-30 กันยายน 2556

เปิดซอง 1 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) จำนวน 9 รายการ

ประกาศวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 16-20 พฤศจิกายน 2555

เปิดซอง 21 พฤศจิกายน 2555

สอบราคาจ้างเหมาจัดบริการพ่นกำจัดเชื้อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ชนิดความเข้มข้นไม่เกิน 10% จำนวน 2 รายการ

วันที่ประกาศ 5 กุมภาพันธ์ 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 5-15 กุมภาพันธ์ 2556

ดูสถานที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 -10.30 น.

เปิดซอง 18 กุมภาพันธ์ 2556

สอบราคาจ้างซ่อมระบบเครื่องระบายอากาศฯ จำนวน 10 รายการ

วันที่ประกาศ 11 กุมภาพันธ์ 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2556

ดูสถานที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 - 11.00 น.

เปิดซอง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.30 น.

 

สอบราคาจ้างพิมพ์ฉลากสติกเกอร์วัคซีน จำนวน 11 รายการ

วันที่ประกาศ 7 มี.ค.56

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 7-27 มี.ค.56

เปิดซอง 28 มี.ค.56 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

ที่ จม.6/2556 (สทช.) สอบราคาจ้างงานปรับปรุงทางเข้า-ออก โรงงานผลิตไวรัสวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยโรงงาน 2 จำนวน 1 งาน

วันที่ประกาศ 8 มี.ค. 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 8-19 มี.ค.2556

เปิดซอง 20 มี.ค.2556 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ที่ จม.7/2556 (สทช.) เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำเย็นแบบ Air Cooled Chiler ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ประกาศ 13 มีนาคม 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 13-25 มีนาคม 2556

ดูสถานที่ 22 มีนาีคม 2556 เวลา 10.00-11.00 น.

เปิดซอง 26 มีนาคม 256

ที่ จม.8/2556 (สทช.)

เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

วันที่ประกาศ 25 มี.ค.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 25 มี.ค. - 5 เม.ย.2556

ดูสถานที่ 4 เม.ย.2556 เวลา 10.00-11.00 น.

ที่ จม.9/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมระบบเครื่องระบายอากาศฯ จำนวน 11 รายการ

วันที่ประกาศ 4 เมษายน 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 4-18 เมษายน 2556

ดูสถานที่ 17 เมษายน 2556 เวลา 10.00 - 11.00 น.

เปิดซอง 19 เมษายน 2556 เวลา 103.0 น.

จำนวนที่จะแสดง 
Powered by Phoca Download