ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

มาตรฐานการผลิตวัคซีน

logo idp

icon hr64

anti coruption64 size145

บุคลากร Login

personnal bvb63

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

707428
TodayToday1492
YesterdayYesterday1363
This WeekThis Week1492
This MonthThis Month60738
All DaysAll Days707428
Home ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา (วัสดุ)

ปีงบประมาณ 2556

Up

สอบราคา (วัสดุ)

สอบราคาซื้อ Ethylene diamine teraacetic acid disodium salt หรือ E.D.T.A disodium salt(A.R.) จำนวน 160,000 กรัม

วันที่ประกาศ 16 ตุลาคม 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 16-26 ตุลาคม 2555

เปิดซอง วันที่ 29 ตุลาคม 2555

สอบราคาซื้อสุกรทดลอง อายุ 6-8 สัปดาห์ ไม่ฉีดวัคซีนและไม่ติดเชื้อ จำนวน 393 ตัว

วันที่ประกาศ 19 พฤศจิกายน 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 19-29 พฤศจิกายน 2555

เปิดซอง 30 พฤศจิกายน 2555

สอบราคาซื้ออาหารกระต่ายสำเร็จชนิดเม็ด จำนวน 4,320 ถุง

วันที่ประกาศ 20 พฤศจิกายน 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 20-30 พฤศจิกายน 2555

เปิดซอง 3 ธันวาคม 2555 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

สอบราคาซื้อวัสดุโรงงานจำนวน 2 รายการ

วันที่ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 21 พ.ย.55- 3 ธ.ค. 55 เวลา 08.30 - 16.30 น.

เปิดซอง 4 ธ.ค. 55 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

สอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ

วันที่ประกาศ 26 พฤศจิกายน 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 26 พย.55- 6 ธ.ค.55

เปิดซอง 7 ธ.ค.55

สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

วันที่ประกาศ 29 พฤศจิกายน 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 29 พ.ย. 55- 11 ธ.ค.55

เปิดซอง 12 ธ.ค.55 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป

ยกเลิกประกาศที่ วด.14/2556 (สทช.)

วันที่ประกาศ 6 ธันวาคม 2555

สอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

วันที่ประกาศ 4 ธ.ค.55

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง -14 ธ.ค.55

เปิดซอง 17 ธ.ค.55

สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 9 รายการ

วันที่ประกาศ 6 ธันวาคม 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 6-17 ธันวาคม 2555

เปิดซอง 18 ธันวาคม 2555 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป

ยกเลิก ประกาศที่ วด.16/2556 (สทช.)

วันที่ประกาศ 11 ธันวาคม 2555

สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

วันที่ประกาศ 7 ธันวาคม 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 7-18 ธันวาคม 2555

เปิดซอง 19 ธันวาคม 2555 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป

สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 6 รายการ

วันที่ประกาศ 12 ธันวาคม 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 12-24 ธันวาคม 2555

เปิดซอง 25 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

สอบราคซื้อขวดพลาสติกฝาเกลียวปากแคบสีขาวใสพร้อมฝาเกลียว ขนาด 1,000 มล. จำนวน 400 ใบ

วันที่ประกาศ 18 ตุลาคม 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง วันที่18-29 ตุลาคม 2555

เปิดซอง วันที่ 30 ตุลาคม 2555

สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับพ่นฆ่าเชื้อในอากาศด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 200 ลิตร

วันที่ประกาศ 17 ธันวาคม 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 17-28 ธันวาคม 2555

เปิดซอง 2 มกราคม 2556

สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 9 รายการ

วันที่ประกาศ 27 ธันวาคม 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 27 ธ.ค.55- 8 ม.ค.56

เปิดซอง 9 ม.ค.56 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

สอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

วันที่ประกาศ 3 มกราคม 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 3 - 14 มกราคม 2556

เปิดซอง 15 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.30น. เป็นต้นไป

สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 4 รายการ

วันที่ประกาศ 8 มกราคม 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 8-18 มกราคม 2556

เปิดซอง 21 มกราคม 2556 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

สอบราคาซื้อวัสดุอะไหล่และวัสดุโรงงาน จำนวน 2 รายการ

วันที่ประกาศ 8 มกราคม 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 8-18 มกราคม 2556

เปิดซอง 21 มกราคม 2556 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป

สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 20 รายการ

วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 29 ม.ค. 56- 14 กุมภาพันธ์ 2556

เปิดซอง 15 กุมภาพันธ์ 2556

สอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

วันที่ประกาศ 30 มกราคม 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 30 ม.ค. - 14 ก.พ.56

เปิดซอง 15 ก.พ.2556 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

สอบราคาซื้อแผ่นกรอง Depth filter ขนาด 40*40 ซม. จำนวน 8,000 แผ่น

วันที่ประกาศ 31 มกราคม 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 31 ม.ค.56 - 14 ก.พ.56

เปิดซอง 15 ก.พ.2556 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 5 รายการ

วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 18-28 กุมภาพันธ์ 2556

เปิดซอง 1 มีนาคม 2556

สอบราคาซื้อทริปซินสำหรับย่อยเซลล์ไตแกะ

วันทีประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 21 ก.พ.56 - 4 มี.ค.56

เปิดซอง 6 มี.ค.56

สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 5 รายการ

วันที่ประกาศ 1 พฤศจิกายน 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 1-12 พฤศจิยายน 2555

เปิดซอง 13 พฤศจิกายน 2555

สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 3 รายการ

วันที่ประกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 26 ก.พ.56 - 18 มี.ค.56

เปิดซอง 19 มี.ค.56

สอบราคาซื้อเบนซิล แอลกอฮอล์ จำนวน 300 ลิตร

วันที่ประกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 26 ก.พ.56 - 11 มี.ค.56

เปิดซอง 12 มี.ค.56

สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 5 รายการ

วันที่ประกาศ 4 มี.ค.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 4-14 มี.ค.2556

เปิดซอง 15 มี.ค.2556

ที่ วด.33/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 5 รายการ

วันที่ประกาศ 11 มี.ค.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 11-21 มี.ค.2556

เปิดซอง 22 มี.ค.2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ที่ วด.34/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราาคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 7 รายการ

วันที่ประกาศ 25 มี.ค.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 25 มี.ค. - 4 เม.ย.2556

เปิดซอง 5 เม.ย.2556

ที่ วด.35/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 12 รายการ

วันที่ประกาศ 26 มี.ค.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 26 มี.ค. - 5 เม.ย.2556

เิปิดซอง 5 เม.ย.2556

 

ที่ วด.36/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ

วันที่ประกาศ 27 มีนาคม 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง27 มีนาคม - 9 เมษายน 2556

เปิดซอง 10 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป

ที่ วด.37/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 12 รายการ

วันที่ประกาศ 28 มี.ค.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 28 มี.ค. - 10 เม.ย.2556

เปิดซอง 11 เม.ย.2556

ที่ วด.38/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ

วันที่ประกาศ 2 เม.ย.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 2-25 เม.ย.2556

เปิดซอง 26 เม.ย.2556

ที่ วด.39/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 6 รายการ

วันที่ประกาศ 3 เมษายน 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 3-17 เมษายน 2556

เปิดซอง 18 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

สอบราคาซื้อขวดพลาสติกฝากลียวปากแคบสีขาวใสพร้อมฝาเกลียว ขนาด 1,000 มล.จำนวน 400 ใบ

วันที่ประกาศ 6 พฤศจิกายน 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นเอกสาร 6-16 พฤศจิกายน 2555

เปิดซอง 19 พฤศจิกายน 2555

ที่ วด.40/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราาคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ

วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 11-25 เมษายน 2556

เปิดซอง 26 เมษายน 2556

ที่ วด.41/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 3 รายการ

วันที่ประกาศ 17 เมษายน 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 17-29 เมษายน 2556

เปิดซอง 30 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ที่ วด.42/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 2 รายการ

วันที่ประกาศ 29 เม.ย.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 29 เม.ย. - 14 พ.ค. 2556

เปิดซอง 15 พ.ค. 2556

ที่ วด.43/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ

วันที่ประกาศ 7 พ.ค.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 7-17 พ.ค.2556

เปิดซอง 20 พ.ค.2556

ที่ วด.44/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 6 รายการ

วันที่ประกาศ 7 พ.ค.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 7-17 พ.ค. 2556

เปิดซอง 20 พ.ค. 2556

ที่ วด.45/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 8 รายาการ

วันที่ประกาศ 17 พ.ค.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 17-28 พ.ค. 2556

เปิดซอง 29 พ.ค.2556

ที่ วด.46/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

วันที่ประกาศ 21 พฤษภาคม 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 21-31 พ.ค. 2556

เปิดซอง 3 มิ.ย. 2556

ที่ วด.47/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารสุกรเล็ก (น้ำหนัก 15-30 กก.) ชนิดสำเร็จรูป จำนวน 375 ถุง

วันที่ประกาศ 21 พ.ค. 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 21-31 พ.ค.2556

เปิดซอง 3 มิ.ย. 2556 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

ที่ วด.48/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์และวัสดุโรงงาน จำนวน 13 รายการ

วันที่ประกาศ 5 มิ.ย.2556

ขอรับเอกสารและยื่นซอง 5-17 มิ.ย.2556

เปิดซอง 18 มิ.ย. 2556 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

ที่ วด.49/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

วันที่ประกาศ 14 มิ.ย. 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 14-24 มิ.ย.2556

เปิดซอง 25 มิ.ย.2556 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

สอบราคาซื้อไข่ไก่ฟักมีเชื้อ จำนวน 140,000 ฟอง

วันที่ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นเอกสาร 7-19 พฤศจิกายน 2555

เปิดซอง 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

วันที่ประกาศ 25 ก.ค.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 25 ก.ค. - 5 ส.ค. 2556

เปิดซอง 6 ส.ค. 2556 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป

ที่ วด.51/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 7 รายการ

วันที่ประกาศ 5 ส.ค.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 5-15 ส.ค.2556

เปิดซอง16 ส.ค.2556

 

ที่ วด.52/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 4 รายการ

วันที่ประกาศ 5 ส.ค.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 5-15 ส.ค. 2556

เปิดซอง 16 ส.ค.2556

ที่ วด.53/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 2 รายการ

วันทีประกาศ 8 สิงหาคม 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 8-19 สิงหาคม 2556

เปิดซอง 20 สิงหาคม 2556

สอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

วันที่ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นเอกสาร 7-19 พฤศจิกายน 2555

เปิดซอง 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

สอบราคาซื้อไนโตเจนเหลว (Liquid nitrogen) จำนวน 182,000 ลิตร

วันที่ประกาศ 8 พฤศจิกายน 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 8-19 พฤศจิกายน 2555

เปิดซอง 20 พฤศจิกายน 2555

สอบราคาซื้อโคลิสติน ซัลเฟต (Colistin sulphate) จำนวน 30,000 กรัม

วันที่ประกาศ 12 พฤศจิกายน 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 12-22 พฤศจิกายน 2555

เปิดซอง 23 พฤศจิกายน 2555

สอบราคซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ

วันที่ประกาศ 12 พฤศจิกายน 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 12-22 พฤศจิกายน 2555

เปิดซอง 23 พฤศจิกายน 2555

จำนวนที่จะแสดง 
Powered by Phoca Download