ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

มาตรฐานการผลิตวัคซีน

logo idp

icon hr64

anti coruption64 size145

บุคลากร Login

personnal bvb63

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

707385
TodayToday1449
YesterdayYesterday1363
This WeekThis Week1449
This MonthThis Month60695
All DaysAll Days707385
Home ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา (e-auction)

ปีงบประมาณ 2556

Up

ประกวดราคา (e-auction)

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ลิตร พร้อมระบบนึ่งอาหาเลี้ยงเชื้อชนิดเย็นเร็ว จำนวน 1 เครื่อง

ขอซื้อเอกสาร 10-15 ตุลาคม 2555

ยื่นซองเอกสาร 22 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 - 10.30 น.

เสนอราคา 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.30 เป็นต้นไป

ประกวดราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 5 รายการ

วันที่ประกาศ 4 ม.ค.56

ขอซื้อเอกสาร 4 - 9 ม.ค. 56 เวลา 08.30น. - 15.30น.

ยื่นซอง 15 ม.ค. 56 เวลา 10.30น. - 11.00น.

แจ้งผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 31 ม.ค. 56

กำหนดเสอนราคา 6 ก.พ. 56 เวลา 09.30น.

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

วันที่ประกาศ 21 มกราคม 2556

ขอซื้อเอกสาร 21-24 มกราคม 2556

ยื่นซอง 30 มกราคม 2556 เวลา 10.00-10.30 น.

แจ้งผู้มีสิทธ์ 5 กุมภาพันธ์ 2556

ประกวดราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 3 ราายการ

วันที่ประกาศ 22 มกราคม 2556

ขอซื้อเอกสาร 22-25 มกราคม 2556

ยื่นซอง 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00-10.30 น.

แจ้งผู้มีสิทธิ์ 19 กุมภาพันธ์ 2556

ประกวดราคาซื้อตู้ฟักไข่ ขนาดไม่ต่ำกว่า 9,600 ฟอง จำนวน 2 ตู้

วันที่ประกาศ 28 ก.พ.2556

ขอซื้อเอกสาร 28 ก.พ.- 5 มี.ค.56

เสนอราคา 15 มี.ค.2556

ประกาศ ที่ e-14/2556 (สทช.)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้ฟักไข่ ขนาดไม่ต่ำกว่า 9,600 ฟอง จำนวน 2 ตู้

วันที่ประกาศ 20 มีนาคม 2556

ขอซื้อเอกสาร 20-25 มีนาคม 2556

ยื่นซอง 29 มีนาคม 2556 เวลา 10.30-11.00 น.

ดูสถานที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 10.00-10.30 น.

ที่ e-15/2556 (สทช.) เรื่อง ประกวดราคาซื้อคาล์ฟซีรัม จำนวน 25,000 ลิตร

วันที่ประกาศ 26 มี.ค.2556

ซื้อเอกสาร 26-29 มี.ค.2556

ยื่นซอง 5 เม.ย.2556 เวลา 10.00-10.30 น.

ที่ e-16/2556 (สทช.) เรื่อง ประกวดราคาซื้อคาล์ฟซีรัม จำนวน 25,000 ลิตร

วันที่ประกาศ 28 พ.ค.2556

ขอซื้อเอกสาร 28-31 พ.ค.2556

ยื่นซอง 7 มิ.ย.2556 เวลา่ 10.00-10.30 น.

ที่ e-17/2556 (สทช.) เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

วันที่ประกาศ 28 พ.ค.2556

ขอซื้อเอกสาร 28-31 พ.ค.2556

ยื่นซอง 7 มิ.ย. 2556 เวลา 11.00-11.30 น.

 

ที่ e-18/2556 (สทช.) เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตฯ

วันที่ประกาศ 26 มิ.ย.2556

ซื้อเอกสาร 26 มิ.ย.56 - 1 ก.ค.56

ยื่นซอง 8 ก.ค.2556 เวลา 10.00-10.30 น.

 

วันที่ประกาศ 5 กันยายน 2556

ซื้อเอกสาร 5-10 กันยายน 2556

ยื่นซอง 17 กันยายน 2556 เวลา 10.00-10.30 น.

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1.ตู้แช่แข็ง-86 องศาเซลเซียส แบบยืนฯ จำนวน 1 ตู้

2.เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบ 2 ประตูฯ จำนวน 1 เครื่อง

3.รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน

วันที่ประกาศ 25 ตุลาคม 2555

ขอซื้อเอกสาร วันที่ 25-30 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30-15.30 น.

กำหนดยื่นซอง 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00-10.30 น.

เสนอราคา 16 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.20 น. เป็นต้นไป

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเครื่องทำแห้ววัคซีนขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 20,000 ขวด จำนวน 1 โครงการ

วันที่ประกาศ 31 ตุลาคม 2555

ดูสถานที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00-10.30 น

ขอซื้อเอกสาร 31 ตุลาคม 2555- 5 พฤศจิกายน 2555

กำหนดยื่นซอง 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00-10.30 น.

ประกวดราคาซื้อมอนทาไนด์ 80 VG จำนวน 1,300 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555

ขอซื้อเอกสาร 6-9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30-15.30 น.

ยื่นซองเอกสาร 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00-10.30 น.

ประกวดราคาจ้างทำห้องควบคุมอุณหภูมิแบบ Walk-in Incubator ขนาดไม่น้อยกว่า 8000 ลิตร จำนวน 2 ห้อง

ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555

ขอซื้อเอกสาร 13-16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30-15.30 น.

กำหนดดูสถานที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00-10.30 น.

ยื่นซองเอกสาร 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00-10.30 น.

แจ้งผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.30 น.

กำหนดเสนอราคา 4 ธันวาคม 2555 เวลา 10.30 น.

ประกวดราคาซื้อครภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

วันที่ประกาศ 19 พฤศจิกายน 2555

ขอซื้อเอกสาร 19-22 พฤศจิกายน 2555

ยื่นซอง 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00-10.30 น

ประกวดราคาซื้อมาร์คอล 82 จำนวน 18,000 กิโลกรัม

วันที่ประกาศ 29 พฤศจิกายน 2555

ซื้อเอกสาร 29 พ.ย.55 - 6 ธ.ค.55

ยื่นเอกสาร 13 ธ.ค.55 เวลา 10.00-10.30 น.

แจ้งผู้มีสิทธิ 19-26 ธันวาคม 2555

ประกวดราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 8 รายการ

วันที่ประกาศ 30 พ.ย.55

ขอซื้อเอกสาร 30 พ.ย.55- 6 ธ.ค.55

ยื่นซอง 17 ธ.ค.55 เวลา 10.00-10.30 น.

แจ้งผู้มีสิทธิ 21 ม.ค.56

กำหนดเสนอราคา 28 ม.ค.56 เวลา 09.45 น.

ประกวดราคาซื้อเจนต้าไมซิลซัลเฟต จำนวน 30,000 กรัม

วันที่ประกาศ 24 ธันวาคม 2555

ขอซื้อเอกสาร24-28 ธันวาคม 2555

ยื่นซอง 7 มกราคม 2556 เวลา 10.00-10.30 น.

กำหนดเสนอราคา 22 กุมพาพันธ์ 2556 เวลา 10.15 น. เป็นต้นไป

จำนวนที่จะแสดง 
Powered by Phoca Download