ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

มาตรฐานการผลิตวัคซีน

logo idp

icon hr64

anti coruption64 size145

บุคลากร Login

personnal bvb63

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

513771
TodayToday604
YesterdayYesterday2178
This WeekThis Week5481
This MonthThis Month41619
All DaysAll Days513771
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

 

ด้านการทำงานเป็นทีม

     โครงการการประชุมวิชาการชีวภัณฑ์ประจำปี 2557

 

ด้านการจูงใจ

     โครงการประชาสัมพันธ์ยกย่องชมเชยให้รางวัลเผยแพร่เกียรติคุณผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

 

ด้านบรรยากาศในการทำงาน

     กิจกรรมซ่อมแซม บำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตชีวภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานเพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้