ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

มาตรฐานการผลิตวัคซีน

logo idp

icon hr64

anti coruption64 size145

บุคลากร Login

personnal bvb63

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

707379
TodayToday1443
YesterdayYesterday1363
This WeekThis Week1443
This MonthThis Month60689
All DaysAll Days707379
Home

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2564

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2564 รอบที่ 2

1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

สรุปแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564

โครงการสัมมนาเรื่อง "ความรู้ด้านวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย์"

- โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐานอุสาหกรรม มอก.9001:2559 ปีงบประมาณ 2564

- โครงการจัดการความรู้ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ปีงบประมาณ 2564

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน"

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร “การใช้ Excel สำหรับการปฏิบัติงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย”

2.ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)