ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

มาตรฐานการผลิตวัคซีน

logo idp

icon hr64

anti coruption64 size145

บุคลากร Login

personnal bvb63

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

682082
TodayToday1798
YesterdayYesterday2550
This WeekThis Week9160
This MonthThis Month35392
All DaysAll Days682082
Home

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2564

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2564 รอบที่ 1

1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

สรุปแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564

- โครงการสัมมนาเรื่อง "แนวทางปฏิบัติในการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ GMP/PICs"

- โครงการสัมมนาเรื่อง "การบริหารจัดการตามมาตรฐานGMP (Quality Management)"

- โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี" รุ่นที่ 3

- การประชุมวิชาการ เรื่อง "การกำกับดูแลวัคซีนด้านการผลิตและการควบคุณภาพก่อนออกสู่ท้องตลาด"

(Manufacturing & Quality Control for marketing authorization of vaccine)

 

2.ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)