03/12/56 โรงเรียนสุนัขทหาร เข้าศึกษาดูงาน

0003/12/56 โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก โดยมีกำลังพล กองทัพบก กองทัพอากาศ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 20 นาย เข้าศึกษาดูงานที่ โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก โดยมี นายสัตวแพทย์สุรพัฒน์ เลาหวณิช หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีนสัตว์ปีกเป็นผู้บรรยาย

 

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!