14/10/56 คณะสัตวแพทยศาตร์ ม.มหิดล เยี่ยมชมและฝึกภาคสนาม

0014/10/56 คณะสัตวแพทยศาตร์ ม.มหิดล เยี่ยมชมและฝึกภาคสนาม

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายเกี่ยวกับวัคซีนชนิดต่างๆ ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!