29/07/58 คณะศึกษา เยี่ยมชม ดูงาน จากประเทศรัสเซีย

00029/07/58 คณะศึกษา เยี่ยมชม ดูงาน จากประเทศรัสเซีย

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!