21/4/59 โครงการสัมมนาหลักสูตร"การตรวจสอบความถูกต้องของการทำความสะอาด(Cleaning Validation)"

0021/4/59 โครงการสัมมนาหลักสูตร"การตรวจสอบความถูกต้องของการทำความสะอาด(Cleaning Validation)" ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ได้รับเกียรติจาก ภก.ปราโมทย์ ชลยุทธ์ และ ภญ.ปิยาพร พิชัยคำ ที่ปรึกษาอิสระด้าน GMP เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!