14/01/55 วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 55 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้จัดงานกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2555 ขี้น ณ ลานหน้าโรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (ตึก F) ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 29 ภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายให้เด็กๆได้ร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัล และมีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดี มีการแจกของรางวัลมากมาย อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากบุคคลภายนอกนำอาหาร เครื่องดื่ม และของรางวัลอื่นๆมาแจกในงานอีกด้วย

140155

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!