08/04/54 พิธีไหว้ศาลและไหว้พระพุทธมงคลชีวภัณฑ์

 

 pagetitle

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 07.00 น. นำโดยผอ.ปรีชา วงษ์วิจารณ์ และคณะข้าราชการลูกจ้าง

ร่วมพิธีไหว้ศาลพระภูมิและพระพุทธมงคลชีวภัณฑ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย(สงกรานต์) 

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!