11/02/54 ครบรอบ 81 ปี กองวัคซีน (11 ก.พ.54) ช่วงที่ 2

20110211_2
งานเลี้ยง..มอบโล่รางวัลแก่นักกีฬา..และจับฉลาก..(11 ก.พ.54)

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!