08/02/54 ภาพกีฬาสี ส่ทช.(วันที่ 8-9 ก.พ.54)

20110208_1


Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!