18/09/56 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนฯ

18/09/56 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ และ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

 

อ่านรายละเอียด