06/09/56 รับสมัครบุคคลเพื่อลือกสรรเป็นพนักงานราชการเงินทุนฯ

06/09/56 รับสมัครบุคคลเพื่อลือกสรรเป็นพนักงานราชการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

1.นักประชาสัมพันธ์  1 ตำแหน่ง

2.วิศวกรไฟฟ้า        1 ตำแหน่ง

3.เจ้าพนักงานพัสดุ   1 ตำแหน่ง

 

อ่านรายละเอียด